Partneři

www.vzs-plzen.cz

Místní skupina Vodní záchranné služby Českého červeného kříže Plzeň-město II.

Plnění lahví (i NITROX)Plnění tlakových lahví NITROX i vzduchem

NITROX do 50% kyslíku.

Plníme lahve tlakem až do 300 bar.

Používáme kompresor Astra.

Vzduch dvakrát filtrujeme.

Cena vzduchu: 10 Kč/l.

Cena NITROX EAN32: 25 Kč/l.

Cena NITROX EAN36: 30 Kč/l.

Cena NITROX EAN50: 40 Kč/l.

 

Po telefonické dohodě plníme na počkání.

Pardubice 6

 

 

hopadive on facebook