Partneři

www.vzs-plzen.cz

Místní skupina Vodní záchranné služby Českého červeného kříže Plzeň-město II.

Samostatný potápěč – P*, OWD

Samostatný potápěč oprávněný potápět se ve volné vodě s držiteli kvalifikací Potápěč CMAS P* nebo Potápěče CMAS P** do hloubek maximálně 20 m, v doprovodu osoby s kvalifikací vedoucího potápěče nebo instruktora i do hloubek přes 20 m. Účastnit se vybraných specializačních kurzů (např. noční potápění).

Vstupní požadavky

  • minimální věk 14 let.

Cena: 7500,-

Cena kurzu CMAS P* zahrnuje:

  • teoretické lekce
  • praktické lekce na bazénu
  • minimálně 5 ponorů ve volné vodě
  • zapůjčení potápěčské výstroje mimo ABC
  • průkaz potápěče včetně deníku ponorů
  • mezinárodní plastovou kvalifikační kartu
  • učebnici

 

 

hopadive on facebook