Partneři

www.vzs-plzen.cz

Místní skupina Vodní záchranné služby Českého červeného kříže Plzeň-město II.

Plně vycvičený potápěč – P**, AOWD

Plně vycvičený potápěč. Oprávněný potápět se ve volné vodě s držitelem nejméně stejné kvalifikace (Potápěč CMAS P**). Při potápění ve volné vodě doprovázet držitele kvalifikace Potápěč CMAS P* do hloubek maximálně 20 m. Jako zákonný zástupce nebo jím pověřená osoba doprovázet při potápění ve volné vodě držitele kvalifikace Potápěč Junior SPČR do malých hloubek. Zastávat funkci jistícího potápěče nebo návodčího potápěče. Účastnit se vybraných specializačních kurzů (potápění pod ledem, Nitrox a další).

Vstupní požadavky

  • Minimální věk 15 let.
  • P* nebo OWD

Cena: 7000,-

Cena kurzu CMAS P** zahrnuje:

  • teoretické lekce
  • praktické lekce minimálně 4 ponory ve volné vodě
  • mezinárodní plastovou kvalifikační kartu
  • dekompresní tabulky včetně manuálu

 

hopadive on facebook